Duszpasterze

PROBOSZCZ

ks. Dariusz Kułakowski

święcenia kapłańskie - 14.06.1997

proboszcz od 15.10.2018

WIKARIUSZ

ks. Jakub

Wydra

święcenia kapłańskie - 06.06.2009

w parafii od 01.11.2017

WIKARIUSZ

ks. Karol

Józefowicz

święcenia kapłańskie - 07.06.2014

w parafii od 01.07.2017

REZYDENT

ks. Jan

Sindrewicz

święcenia kapłańskie - 16.06.1985

proboszcz w latach 2007-2018

  • Facebook