top of page

Śluby

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".

Katechizm Kościoła Katolickiego. wers 1601.INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

By przyjąć Sakrament Małżeństwa, narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej, aby ustalić datę ślubu w naszej parafii.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:
  • metrykę chrztu św. (nie starszą niż 3 miesiące),

  • dowód osobisty,

  • dokumenty stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędny gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno-prawne, czyli aby był to tzw. ślub konkordatowy) lub akt zawarcia związku cywilnego, jeśli został on zawarty wcześniej.

  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

  • ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu).

Do kancelarii należy zgłosić się na 6 miesięcy przed planowanym ślubem. Okres ten obowiązuje wszystkich kandydatów!

Wiek do zawarcia małżeństwa – wymagane jest ukończone 18 lat dla obojga narzeczonych.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:
  • katechizacja z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej,

  • kurs przedmałżeński,

Comments


  • Facebook
bottom of page